วธ.ปรับแผนสร้างภาพลักษณ์ดึงต่างชาติเที่ยวไทย | เดลินิวส์
„ วันนี้(13พ.ค.) ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ2559  วธ.ได้รับจัดสรรงบฯจำนวน 7,960,894,500 บาท ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมาก ซึ่งคงเป็นเพราะผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า วธ. ทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเข้าถึงประชาชนได้ ดังนั้นในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2559  จะเน้นการบูรณาการงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ  ควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชาชนให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ และการใช้มิติวัฒนธรรมเชิญชวนชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเมืองไทย     ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า วธ. ได้ร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรวมกลุ่มทำงานเชิงบูรณาการ แบบคลัสเตอร์ ตามแผนงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน  ซึ่งมีนโยบายสานต่อโครงการเดิม  แต่พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และค้นหาโครงการใหม่ๆ มาสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ  โดยจะเริ่มจากการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองหน้าด่านในภูมิภาค  เพื่อให้คนไทย และนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ  พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ และยังเป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทางสังคม และวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ วธ. จะมีการเปิดศูนย์บันดาลไทย นำร่องที่ จ. ราชบุรี และ จ.เชียงราย  เพื่อให้ศิลปิน พื้นบ้านทุกแขนง นักออกแบบ นักพัฒนา และชาวบ้าน มาร่วมกันสร้างเมืองแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และนำสินค้าทางวัฒนธรรม หรือ CPOT  มาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายรายได้ในระดับพื้นที่     “ขณะที่แผนงานใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เรายังให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ทำให้ วธ. เห็นภาพการใช้มิติวัฒนธรรมไปร่วมพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับการสร้างความมั่นคง ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ และความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหา โดยจะมีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานความหลากหลายของศาสนา และวัฒนธรรม  โดยจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน” ศ.ดร.อภินันท์ กล่าว“

ที่มาhttp://www.dailynews.co.th/education/320955