“กมล” มั่นใจระบบตรวจสอบรับ นร.เข้มแข็งไม่มีการรับแปะเจี๊ยะ แต่พร้อมรับการตรวจสอบจาก ภตช.และหน่วยงานที่มีข้อมูลกรณีร.ร.ดังรับแปะเจี๊ยะ 
       
       วันนี้ (18 พ.ค.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) ได้เปิดเผยข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์ในการรับนักเรียนที่ไม่เป็น ธรรม หรือ การจ่ายแปะเจี๊ยะ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงกว่า 300 โรง ว่า ตนพร้อมให้ ภตช.และหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่เรียกรับเงินแปะเจี๊ยะ โดยขอยืนยันว่านโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งเข้าใจดีว่าโรงเรียนดังที่มีอัตราการแข่งขันสูงผู้ปกครองก็อยากจะให้บุตรหลานของตนเองได้เข้าเรียน แต่ตนก็ยังยืนยันว่ากระบวนการการรับนักเรียนของโรงเรียนดังเหล่านี้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียนของ สพฐ.ไม่ว่าจะเป็น การสอบคัดเลือก การจับฉลาก อีกทั้งโรงเรียนทุกโรงมีคำอธิบายให้แก่ผู้ปกครองอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีกระบวนการเด็กฝากหรือเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะอย่างแน่นอน 
       
       “ส่วนกรณีที่มีการระบุว่ามีข้าราชการที่จ่ายเงินแปะเจี๊ยะให้โรงเรียนและสามารถนำใบเสร็จมาเบิกกับต้นสังกัดได้นั้น ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่แปลกมากและคงเป็นไปไม่ได้ ซึ่งข้าราชการเหล่านั้นจะไปเบิกจากตรงไหน อีกทั้งทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการทำเอกสารหลักฐานจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเอง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย อย่างไรก็ตาม ผมยืนยันว่าระบบการรับนักเรียนที่ สพฐ.ดำเนินการอยู่นั้นสามารถตรวจสอบได้ และเชื่อมั่นว่าการรับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป (ปีการศึกษา 2559) ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงตัวเลขรับนักเรียนจะลดลง เพราะเวลานี้ สพฐ.กำลังเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคู่ขนานให้มีคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนดัง”นายกมล กล่าว

 

ที่มาhttp://astv.mobi/AzDFTmj